Ferdinand Hamer 1840-1900

 • China • Missiepionier • Bisschop • Martelaar •

Lees & kijk

Ferdinand Hamer inspireerde schrijvers, schilders, tekenaars, beeldhouwers, wetenschappers. Lees hieronder welke boeken over Ferdinand Hamer zijn geschreven. Bekijk een selectie foto's, schilderijen, tekeningen en beeldhouwwerken.

Johannes Drüding

Johannes Drüding (1873-1945), een pater Jezuïet, schreef in 1901 de eerste biografie.

Mgr. Ferd. Hub. Hamer (1840-1900). Bisschop van Trémité i.p.i., Apostolisch Vicaris van Zuid-West Mongolië. Een bijdrage tot de geschiedenis der Missiën in China en Mongolië.” Manuscript. Sittard 1901.

Johannes Drüding maakte gebruik van de brieven die Ferdinand Hamer aan zijn familie had geschreven. Het manuscript werd niet uitgegeven. 

Ferdinand Hendrikus Hamer, een neef van de bisschop, kopieerde in 1902 het werk van Johannes Drüding. De kopie is uitgetypt, waardoor de biografie van Drüding toegankelijk is gemaakt: 


Nic. Schneiders

Nico Schneiders (1903-1982), missionaris van Scheut, schreef een biografie die in boekvorm is verschenen:

“Mgr. Ferdinand Hamer, een heldenfiguur uit den Bokseropstand in China.”

Uitgeverij J.J. Romen & Zonen. Roermond en Maaseik. 1938. 

Ad van Veldhoven

Ad van Veldhoven, Scheutist, schreef ''Han-Sjen-Foe. De held van Mongolië".  
Een verhaal rond het leven van de bisschop-martelaar Ferdinand Hamer, opgedragen aan alle leden van de Hamerclub.
Uitgave van de missionarissen van Scheut, Sparrendaal, Vught. 1964.

De Hamerclub telde 30.000 leden.

Harry Knipschild

Dr. Harry Knipschild schreef zijn dissertatie, ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Universiteit Leiden, over Bisschop Hamer:

“Ferdinand Hamer 1840-1900. Missiepionier en martelaar in China. Een nieuwe kijk op de missiemethode van de scheutisten in het noorden van China en de reactie daarop van de Chinezen.”

Leiden 2005.

Mgr. Hamer in wintercostuum. 

Op de originele foto (zie 'HOME') draagt Ferdinand Hamer nog geen kruis.   

 Mgr. Hamer, de la Société des Missions belges de Bruxelles, premier vicaire apostolique de Kan-sou (Chine). 

Bisschop Ferdinand Hamer koos als wapenspreuk een regel uit het Stabat Mater, een middeleeuws gedicht op Maria: 'Per te Virgo sim defensus'. Moge ik (op de dag van het laatste oordeel), o Maagd (Maria), door U verdedigd worden. 

Op het wapenschild van Ferdinand Hamer staan twee harten en twee hamers.

Het stempel van Mgr. Ferdinand Hamer. PER TE VIRGO SIM DEFENSUS. + Ferd - Hamer - Episcopus - Tremitensis - Vicarius -  Apostolicus - Kansou. Cong - Cordis - Immac. -

 Ferdinand Hamer. Bisschop van Thremithe i.p.i. (Mongolië). Uit: De Katholieke Illustratie, 1888-89, nr. 18, p. 140. 

De jonge kunstschilder Antoon van Welie (1866-1956) schilderde het portret van Ferdinand Hamer in 1890.

Het Grootseminarie 'Rijsenburg' onthulde op 26 juli 1902 een monument ter nagedachtenis aan oud-student Ferdinand Hamer. 

Het Grootseminarie en de kapel zijn afgebroken. Het beeld is vernield. De gedenksteen is bewaard gebleven.

Portret Ferdinand Hamer. Potlood op papier. Frans Hamer (1906-1993). Collectie Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. 

Bisschop Hamerhuis. Nijmegen. Glas-in-loodraam in het trappenhuis. 
Ipsi vicerunt draconem (Zij overwonnen de draak) Apoc(alypse) XII.11. A.D. 1900.

De tekst is ontleend aan de Openbaring van Johannes 12;11.

Borstbeeld Bisschop Hamerhuis. Nijmegen.

Mgr. Ferd. Hamer. Lourdes-kapel, Sint Jozef (Heuvelkerk), Tilburg. 

Ferdinand Hamer houdt een palmtak in zijn hand, het teken dat hij de marteldood is gestorven.  

Muurschildering Mgr. Hamer. Kathedrale kerk St. Barbara, Breda. 

Tussen 1969 en 1970 werd de kerk afgebroken.    

Hamer F.H. Katholiek leven in Beeld. Katholiek Documentatie Centrum (KDC) Nijmegen.   

Ferdinand Hamer. Werd priester in 1865. Gestorven in 1900.

韩 默 理 主 (Hánmòlǐ zhǔjiào / Bisschop Han Moli)

Portret ter herinnering aan Ferdinand Hamer, kathedraal in Santaoho (Drie Waterwegen) aan de Gele Rivier. 

Het glas-in-loodraam in de oude St. Ignatiuskerk in Nijmegen ('Molenstraatkerk'). 

Het geallieerde bombardement op Nijmegen in 1944 verwoestte de kerk voor een groot deel. Na de Tweede Wereldoorlog werd een nieuwe 'Molenstraatkerk' gebouwd, de Petrus Canisiuskerk, met behoud van restanten van de oude kerk. 

Klok Mgr. F. Hamer. 1959. Petrus Canisiuskerk Nijmegen (Molenstraatkerk). 

Portret Mgr. Ferdinand Hamer. Missiebisschop Mongolië (1878). Olieverf op doek. 1923. H. Bogaerts. Collectie Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven.

Eul-che-seking'ti. De laatste missiepost van Ferdinand Hamer.  

Op de plaats waar het bed van Bisschop Hamer heeft gestaan, zijn bloemen neergelegd. 2012.

Herdenking van de 175ste geboortedag van Ferdinand Hamer, gehouden in het Bisschop Hamerhuis in Nijmegen op 21 augustus 2015. 

Verslag van het symposium:


Ferdinand Hamer. Missiepionier in China, bisschop, martelaar.

Biografie met vele illustraties in kleur, 65 pagina’s, A4 formaat. Uitgegeven in 2016. Missiebusje Missionarissen van Scheut.