Ferdinand 
Hamer

1840 - 1900
Missiepionier in China •
Bisschop • Martelaar

Ansichtkaarten uit de missie van Scheut in China

De eerste groep Scheutisten, met Ferdinand Hamer, komt in november 1865 in China aan.

China. - Over de bergen van Mongolië. Het Keizerlijk Woud, het voormalige jachtterrein van de Chinese keizers. 

Begin december 1865 bereiken de Scheutisten het doel van hun reis, Si-wan-tze (huidige naam: Chongli), een dorp in Binnen-Mongolië (China) met een bijna uitsluitend christelijke bevolking. Weeskinderen worden opgevangen en verzorgd in de Heilige Kindsheid.

Missiën van Scheut - China De kleine verworpelingen

China Gered kind in de armen zijner beschermster, meesteres der H. Kindsheid.

Missiën van Scheut : Mongolië. Grootvader brengt ze bij den pater.

China Geredde Kleinen 

China Op wandeling met de weesjes der H. Kindsheid te Siwantze.

China : Een hoekje der H. Kindsheid te Si-Want-tze.

Missiën van Scheut : China. H. Kindsheid. Gereed voor 'n uitstapje.

Eind januari 1866 vertrekt Ferdinand Hamer uit Si-wan-tze. Hij gaat op weg naar zijn missiegebied, het district Ghe-Schwi (de Zwarte Wateren).

Missiën van Scheut : China. Pagodetoren in het keizerlijk Park.

De Stichter van Scheut, Theophiel Verbist, op reis om Ferdinand Hamer op te zoeken, overlijdt in 1868.

Paus Leo XIII benoemt Ferdinand Hamer in 1878 tot bisschop van Kan-sou, in het verre westen van China. Ferdinand Hamer gaat op reis naar zijn nieuwe werkterrein. Een deel van de route volgt de Gele Rivier stroomopwaarts. 

Missiën van Scheut : China. Een lastige inscheping op den Gelen Stroom

Missiën van Scheut. China "Kan-Sou" Tchoung-Wei-Sien. De gele stroom (Hoang-ho).

Tien jaar lang verricht Ferdinand Hamer pionierswerk in Kan-sou.

Missiën van Scheut. China "Kan-Sou. Pei-la-hia. In de bergen van Zuid Kan-Sou.

Missiën van Scheut. China "Kan-Sou" 20 Ts'ing-Iang-fou. XXX li-p'ou. Na de hoogmis.

Missiën van Scheut. China "Kan-Sou" 18 Ts'ing-Iang-fou. XXX li-p'ou. Landelijk leven: Boomenvervoer in de bergen.

Ferdinand Hamer wordt in 1889 benoemd tot bisschop in de Ordos (Z.W. Mongolië). Hij verlaat Kan-sou en verhuist naar de Ordos. Zijn nieuwe standplaats is Santaoho. 

Missiën van Scheut : Mongolië. Middagmaal der Mongolen. 

Missions de Scheut : Chine. Eglise de Siaok'iaopan, en style chinois (1887).

Missiën van Scheut : Mongoolsch huwelijk. Het meisje wordt gesluierd en te paard naar de kerk geleid.

Missiën van Scheut : Mongolië. H. Sacramentsprocessie te Balgason.

Missiën van Scheut : Mongolië. Kapel in 't onmetelijk plein van Balgason.

Missiën van Scheut : China. Groep uit de processie.

Missiën van Scheut : Mongolië. Vrouwen aan de waterput.

In Maart 1900 vertrekt Ferdinand Hamer uit Santaoho. Hij gaat wonen in Ershishzekingti. Daar wordt hij in juli 1900, tijdens de Bokseropstand, gevangen genomen, gemarteld en weggevoerd. Hij wordt levend verbrand. 

Missiën van Scheut : China. Verpoozing na de studie: het muziekkorps der collegestudenten van Erhshishzekingti (Eul-che-se-king’ti).