Ferdinand
Hamer
1840 - 1900
Missiepionier in China •
Bisschop • Martelaar

Ansichtkaarten uit de missie van Scheut in China

De eerste groep Scheutisten, met Ferdinand Hamer, kwam in november 1865 in China aan.

China. - Over de bergen van Mongolië. Het Keizerlijk Woud, het voormalige jachtterrein van de Chinese keizers. 

Begin december 1865 bereikten de Scheutisten het doel van hun reis, Si-wan-tze (huidige naam: Chongli), een dorp in Binnen-Mongolië (China) met een bijna uitsluitend christelijke bevolking. Weeskinderen werden er opgevangen en verzorgd in de Heilige Kindsheid.

Missiën van Scheut - China De kleine verworpelingen

China Gered kind in de armen zijner beschermster, meesteres der H. Kindsheid.

Missiën van Scheut : Mongolië. Grootvader brengt ze bij den pater.

Geredde Kleinen

China Geredde Kleinen 

China Op wandeling met de weesjes der H. Kindsheid te Siwantze.

China : Een hoekje der H. Kindsheid te Si-Want-tze.

Missiën van Scheut : China. H. Kindsheid. Gereed voor 'n uitstapje.

Eind januari 1866 vertrekt Ferdinand Hamer uit Si-wan-tze. Hij gaat op weg naar zijn missiegebied, het district Ghe-Schwi (de Zwarte Wateren).

Missiën van Scheut : China. Pagodetoren in het keizerlijk Park.

De Stichter van Scheut, Theophiel Verbist, op reis om Ferdinand Hamer op te zoeken, overleed in 1868.

Paus Leo XIII benoemde Ferdinand Hamer in 1878 tot bisschop van Kan-sou, in het verre westen van China. Ferdinand Hamer vertrok naar zijn nieuwe werkterrein. Een deel van de route volgde de Gele Rivier stroomopwaarts. 

Lastige inscheping op den Gelen Stroom

Missiën van Scheut : China. Een lastige inscheping op den Gelen Stroom

Missiën van Scheut. China "Kan-Sou" Tchoung-Wei-Sien. De gele stroom (Hoang-ho).

Tien jaar lang verrichtte Ferdinand Hamer pionierswerk in Kan-sou.

Missiën van Scheut. China "Kan-Sou. Pei-la-hia. In de bergen van Zuid Kan-Sou.

Missiën van Scheut. China "Kan-Sou" 20 Ts'ing-Iang-fou. XXX li-p'ou. Na de hoogmis.

Missiën van Scheut. China "Kan-Sou" 18 Ts'ing-Iang-fou. XXX li-p'ou. Landelijk leven: Boomenvervoer in de bergen.

Ferdinand Hamer werd in 1889 benoemd tot bisschop in de Ordos (Z.W. Mongolië). Hij verliet Kan-sou en verhuisde naar de Ordos. Zijn nieuwe standplaats werd Santaoho aan de Gele Rivier

Middagmaal der Mongolen

Missiën van Scheut : Mongolië. Middagmaal der Mongolen. 

Missions de Scheut : Chine. Eglise de Siaok'iaopan, en style chinois (1887).

Missiën van Scheut : Mongoolsch huwelijk. Het meisje wordt gesluierd en te paard naar de kerk geleid.

Missiën van Scheut : Mongolië. H. Sacramentsprocessie te Balgason.

Missiën van Scheut : Mongolië. Kapel in 't onmetelijk plein van Balgason.

Groep uit de processie

Missiën van Scheut : China. Groep uit de processie.

Missiën van Scheut : Mongolië. Vrouwen aan de waterput.

In Maart 1900 verliet Ferdinand Hamer Santaoho. Hij ging wonen in Ershishzekingti. Daar werd hij in juli 1900, tijdens de Bokseropstand, gevangen genomen, gemarteld en weggevoerd. Hij werd levend verbrand. 

Missiën van Scheut : China. Verpoozing na de studie: het muziekkorps der collegestudenten van Erhshishzekingti (Eul-che-se-king’ti).