Ferdinand
Hamer
1840 - 1900
Missiepionier in China •
Bisschop • Martelaar

Ferdinand Hamer in woord en beeld

Ferdinand Hamer inspireerde schrijvers, schilders, tekenaars, beeldhouwers, wetenschappers. Lees hieronder welke boeken over Ferdinand Hamer zijn geschreven. Bekijk een selectie van foto's, schilderijen, tekeningen en beeldhouwwerken.

Johannes Drüding

Johannes Drüding (1873-1945), een pater Jezuïet, schreef in 1901 de eerste biografie.

Mgr. Ferd. Hub. Hamer (1840-1900). Bisschop van Trémité i.p.i., Apostolisch Vicaris van Zuid-West Mongolië. Een bijdrage tot de geschiedenis der Missiën in China en Mongolië.” Manuscript. Sittard 1901.

Johannes Drüding maakte gebruik van de brieven die Ferdinand Hamer aan zijn familie had geschreven. Het manuscript werd niet uitgegeven. 

Ferdinand Hendrikus Hamer, een neef van de bisschop, kopieerde in 1902 het werk van Johannes Drüding. De handgeschreven tekst is uitgetypt, waardoor de biografie van Drüding toegankelijk is gemaakt: 


Nic. Schneiders

Nico Schneiders (1903-1982), missionaris van Scheut, schreef een biografie die in boekvorm is verschenen:

“Mgr. Ferdinand Hamer, een heldenfiguur uit den Bokseropstand in China.”

Uitgeverij J.J. Romen & Zonen. Roermond en Maaseik. 1938. 

Ad van Veldhoven

Ad van Veldhoven, Scheutist, schreef ''Han-Sjen-Foe. De held van Mongolië".  
Een verhaal rond het leven van de bisschop-martelaar Ferdinand Hamer, opgedragen aan alle leden van de Hamerclub.
Uitgave van de missionarissen van Scheut-Sparrendaal, Vught. 1964.

Méér dan 35.000 jongens en meisjes waren in 1964 lid van de Hamerclub. Het was een club van jonge Nederlandse Missievrienden.


Het Hamerblad

Jongens en meisjes van de vierde tot en met de zesde klas van de lagere school ontvingen gratis het clubblad: Het Hamerblad.


Hamerflitsen

Ook na de zesde (en laatste) klas van de lagere school kon je lid blijven van de Hamerclub. Je kreeg dan een ander clubblad: Hamerflitsen, het missiecontactblad voor Nederlands sprekende jongeren. Ook dit blad was gratis.
Het Hamerblad en Hamerflitsen werden uitgegeven door de Missionarissen van Scheut-Sparrendaal, in Vught.


Han-Sjen-Fou

Illustratie: Frans Peeters.


Harry Knipschild

Dr. Harry Knipschild schreef zijn dissertatie, ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Universiteit Leiden, over Bisschop Hamer:

“Ferdinand Hamer 1840-1900. Missiepionier en martelaar in China. Een nieuwe kijk op de missiemethode van de scheutisten in het noorden van China en de reactie daarop van de Chinezen.”

Leiden 2005.

Dr. Harry Knipschild heeft zijn proefschrift over Bisschop Hamer beschikbaar gesteld. Ga naar de webpagina 'Contact' om het proefschrift op te vragen. Het proefschrift, een pdf-bestand van 20,9 MB, omslag en stellingen worden naar u verstuurd met behulp van online bestandsuitwisseling. Als bestandskoerier wordt WeTransfer gebruikt. Deze internet service is Nederlandstalig, gebruiksvriendelijk en gratis.


Mgr. Hamer in wintercostuum. 

Het kruis is ingetekend. Op de originele foto (zie 'HOME') is nog geen kruis te zien.   


Mgr. Hamer, de la Société des Missions belges de Bruxelles, premier vicaire apostolique de Kan-sou (Chine). 


Bisschop Ferdinand Hamer koos als wapenspreuk een regel uit het Stabat Mater, een middeleeuws gedicht op Maria: 'Per te Virgo sim defensus'. Moge ik (op de dag van het laatste oordeel), o Maagd (Maria), door U verdedigd worden. 


In het wapenschild van Ferdinand Hamer zijn twee harten en twee hamers opgenomen.


Het stempel van Mgr. Ferdinand Hamer. PER TE VIRGO SIM DEFENSUS. + Ferd - Hamer - Episcopus - Tremitensis - Vicarius -  Apostolicus - Kansou. Cong - Cordis - Immac. -


Ferdinand Hamer. Bisschop van Thremithe i.p.i. (Mongolië). Uit: De Katholieke Illustratie, 1888-89, nr. 18, p. 140. 


De jonge kunstschilder Antoon van Welie (1866-1956) schilderde het portret van Ferdinand Hamer in 1890.


Het Grootseminarie 'Rijsenburg' onthulde op 26 juli 1902 een monument ter nagedachtenis aan oud-student Ferdinand Hamer. 

Het Grootseminarie en de kapel zijn afgebroken. Het beeld is vernield. De gedenksteen is bewaard gebleven.


Portret Ferdinand Hamer. Potlood op papier. Getekend door Frans Hamer (1906-1993). Collectie Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. Augustinuskerk Nijmegen (gedenksteen)

St. Augustinuskerk Nijmegen. Gedenksteen Mgr. Hamer

Augustinuskerk Nijmegen. Gedenksteen (toelichting)


Aan de onsterfelijke nagedachtenis van
Monseigneur Ferdinandus Hubertus Hamer,
den onverschrokken, offervaardigen geloofsheld,
die, geboren te Nijmegen 21 Aug. 1840,
als Missionaris naar Mongolië vertrokken Septbr.1865
benoemd tot Bisschop van Tremite i.p.i.
en Apost. Vic. der Chineesche provincie Kan-sou 1878,
vandaar 1889 naar Z.-W. Mongolië overgeplaatst,
26 Juli 1900
zijn vijf-en-dertig-jarig Apostolaat
door den marteldood bekroonde,
werd dit gedenkteeken gewijd
door
Het Genootschap der H. Kindsheid.


De Sint-Augustinuskerk, in het centrum van Nijmegen, was ontworpen door architect Pierre Cuypers (1827-1921). Ook de gedenksteen voor bisschop Hamer was van zijn hand. De kerk werd zwaar beschadigd bij het bombardement van Nijmegen op 22 februari 1944. De Sint-Augustinuskerk werd In 1947 afgebroken.


Bisschop Hamerhuis. Nijmegen. Glas-in-loodraam in het trappenhuis. 
Ipsi vicerunt draconem (Zij overwonnen de draak) Apoc(alypse) XII.11. A.D. 1900.

De tekst is ontleend aan de Openbaring van Johannes 12;11.


Borstbeeld Bisschop Hamerhuis. Nijmegen.


Mgr. Ferd. Hamer. Lourdes-kapel, Sint-Jozefkerk (Heuvelse kerk), Heuvelring 122, Tilburg. 

Ferdinand Hamer houdt een palmtak in zijn hand, het teken dat hij de marteldood is gestorven.  


Muurschildering Mgr. Hamer. Kathedrale kerk St. Barbara, Breda. 

Tussen 1969 en 1970 werd de kerk afgebroken.    


Hamer F.H. Katholiek leven in Beeld. Katholiek Documentatie Centrum (KDC) Nijmegen.   


Ferdinand Hamer. Werd priester in 1865. Gestorven in 1900.

韩 默 理 主 (Hánmòlǐ zhǔjiào / Bisschop Han Moli)

Portret ter herinnering aan Ferdinand Hamer, kathedraal in Santaoho (Drie Waterwegen) aan de Gele Rivier. 


'Confessio Neerlandica Fidei Catholicae I', Transsubstantie en primaatschap van de paus.

Olieverf op doek, geschilderd door Antonius Aloysius van den Berg (1943).

Van links naar rechts achterste rij: s. Willibrordus. Paus Adrianus VI. s. Leonardus v. Veghel. s. Petrus Canisius. Pater Roothaan. S.J. Dionysius de Carthuizer. Vader Savelberg. Kardinaal van Rossum. Cornelis Musius. Mgr. Hamer. Mgr. Zwijssen. Dr. Schaepman.

Voorste rij: s. Lidwina van Schiedam. s. Bavo. Stalpert van der Wiele. Jan van Eyck. Joost van de Vondel. C. Broere. Pieter Cuypers. Le Sage ten Broek. Eerbw. P. Donders. z. Jan v. Ruusbroeck. Guido Gezelle. Eerbw. Margaretha der Engelen. Thomas a Kempis.

Museum Catharijneconvent, Utrecht, foto Ruben de Heer.


Het glas-in-loodraam in de voormalige St. Ignatiuskerk in Nijmegen ('Molenstraatkerk'). 

Het geallieerde bombardement op Nijmegen in 1944 verwoestte de kerk voor een groot gedeelte. Na de Tweede Wereldoorlog werd een nieuwe 'Molenstraatkerk' gebouwd, de Petrus Canisiuskerk, met behoud van restanten van de oude kerk. 


Klok Mgr. F. Hamer. 1959. Petrus Canisiuskerk Nijmegen (Molenstraatkerk). 


Portret Mgr. Ferdinand Hamer. Missiebisschop Mongolië (1878). Olieverf op doek. 1923. H. Bogaerts. Collectie Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven.


Eul-che-seking'ti. De laatste missiepost van Ferdinand Hamer.  

Op de plaats waar het bed van Bisschop Hamer heeft gestaan zijn bloemen neergelegd. (2012).


Herdenking van de 175ste geboortedag van Ferdinand Hamer, gehouden in het Bisschop Hamerhuis in Nijmegen op 21 augustus 2015. 

Verslag van het symposium:


Ferdinand Hamer. Missiepionier in China, bisschop, martelaar.

Biografie met vele illustraties in kleur, 65 pagina’s, A4 formaat. Uitgegeven in 2016. Missiebusje Missionarissen van Scheut.