Ferdinand
Hamer
1840 - 1900
Missiepionier in China •
Bisschop • Martelaar

Een standbeeld voor bisschop Hamer


Verlengde Molenstraat - Nijmegen.

Mgr. Ferdinand Hamer (Nijmegen 1840 - China 1900) werd tijdens de bokseropstand in China op gruwelijke wijze om het leven gebracht. Nederland herdacht in 1902 missiebisschop Hamer met een monument in zijn geboortestad.

Het monument werd geplaatst aan het einde van de Verlengde Molenstraat, bij het Keizer Karelplein, niet ver van het geboortehuis van Ferdinand Hamer in de Molenstraat. De Verlengde Molenstraat kreeg een nieuwe naam: Bisschop Hamerstraat.

Nijmegen. - Onthulling standbeeld ''Bisschop Hamer''.

De feestelijke onthulling van het monument voor Bisschop Hamer vond plaats op 28 september 1902. 

Nijmegen. Keizer Karelsplein met monument Mrgr. Bisschop Hamer

Nijmegen. Monument Mrg Hamer. 

De sokkel van het monument, met tekst ter herinnering aan Mgr Ferdinandus H Hamer.

Het standbeeld is ontworpen door beeldhouwer Bart van Hove (1850–1914). 

Bart van Hove in zijn atelier, gefotografeerd door Sigmund Löw in 1903.

Rechtsonder op de foto staat het schaalmodel van het standbeeld voor Bisschop Hamer.

NIJMEGEN. Standbeeld Mgr Hamer

De bisschop is niet afgebeeld in de Chinese kleding die hij gewoonlijk droeg, maar in de mantel die door katholieke hoogwaardigheidsbekleders gedragen werd. 

IK BLIJF GAAT MIJNE KINDEREN GOD ZIJ MET U.

Op de voorzijde van het monument is een palmtak aangebracht, het symbool van een martelaar.

''IK BLIJF GAAT MIJNE KINDEREN GOD ZIJ MET U'' zijn de woorden waarmee Ferdinand Hamer zijn missionarissen opdracht gaf te vluchten voor de Boksers.  

 Nijmegen. Verlengde Molenstraat. 

Bisschop hamerstraat met Monument. Nijmegen.

Van den Negenden Bosschen Katholiekendag. Zondag j.l. te Nijmegen gehouden. Deze katholiekendag was gewijd aan de Missieactie en de bloemenhulde die er door de duizenden deelnemers vóór het Monseigneur Hamermonument gebracht werd, was wezenlijk overweldigend grootsch. 

Foto (knipsel): Katholieke Illustratie. 29 september 1917.

Na de Tweede Wereldoorlog werden in de Bisschop Hamerstraat noodwinkels gebouwd. Het monument kreeg een houten bekisting, om beschadiging te voorkomen. Een comité ‘‘Bevrijding Mgr. Hamer’’ besloot het monument te verplaatsen. De ‘onderduiktijd van bisschop Hamer’ had drie jaar geduurd. Het monument kreeg een nieuwe ereplaats: het plantsoen in het midden van de van Schaeck Mathonsingel, aan het Keizer Karelplein. Onder het beeld werd een loden koker ingemetseld, met daarin een oorkonde. Het monument werd op 9 juli 1949 opnieuw feestelijk ‘onthuld’ aan de van Schaeck Mathonsingel.

Het beeld van Mgr. Hamer wordt verplaatst naar de Van Schaeck Mathonsingel.

Nijmegen, Burg. v. Schaek Mathonsingel met Standbeeld Ferdinandus H. Hamel

Nijmegen, Bisschop Hamerstraat

De Bisschop Hamerstraat zonder Bisschop Hamermonument: het werd in 1949 verplaatst naar de van Schaeck Mathonsingel.

Vijftig jaar later, op 6 juli 1999, is het monument teruggezet op zijn oorspronkelijke plaats, op de kop van de Bisschop Hamerstraat, tegenover het Keizer Karelplein. De brede grondplaat uit 1902, goed te zien op oude ansichtkaarten, ontbreekt. 

  

100ste 4-daagse Nijmegen. Quinta Buma (2016). www.quintabuma.nl 

Bisschop Hamermonument Nijmegen (2019). 

Bisschop Hamer had de zes missionarissen bij elkaar geroepen die in zijn missiepost bescherming hadden gezocht. Hij droeg hen op te vluchten voordat de ‘Boksers’ zouden aanvallen. De missionarissen maakten bezwaar. Zij wilden hun bisschop en de Chinese christenen niet in de steek laten. Hamer eiste, als bisschop, gehoorzaamheid en gebood de missionarissen de missiepost te verlaten en een veilig heenkomen te zoeken.

Het standbeeld in Nijmegen laat dit dramatische moment zien. Bisschop Hamer zet met een lichte armbeweging zijn missionarissen aan om te vertrekken; 'Ik blijf, gaat mijne kinderen, God zij met u'. Deze afscheidswoorden staan gebeiteld in de sokkel van het monument. De zes missionarissen zouden de Bokseropstand overleven. Bisschop Hamer stierf de marteldood.