Ferdinand
Hamer
1840 - 1900
Missiepionier in China •
Bisschop • Martelaar


Nieuw(s)

Opvallende berichten uit de media

4Daagse van Nijmegen 2023

De 4Daagse van Nijmegen. Bisschop Hamer: Welkom op de Vierdaagsefeesten. Lever je bekers in!

Tweehonderdste geboortedag van Theofiel Verbist

Theofiel Verbist Stichter van de Missiecongregatie van Scheut, voor zijn vertrek naar China.

12 juni 1823 (Antwerpen) † 23 februari 1868 (Lao-hou-keou)

Theofiel Verbist was aalmoezenier aan de militaire School in Brussel en directeur van de Heilige Kindsheid in België. Hij stichtte de Missiecongregatie van Scheut. Na de officiële erkenning in 1862 werd Verbist de eerste algemeen overste. Hij vertrok in 1865 met drie mede-priesters en een assistent naar China. Ferdinand Hamer was een van de priesters in deze eerste karavaan van Scheutisten.

Theofiel Verbist stierf drie jaar later, in 1868, op 44-jarige leeftijd in het Chinese Lao-hou-keou (Tijgervallei) aan de gevolgen van vlektyfus. 

China De Tijgervallei, laatste rustplaats van den Z.E.P. Theophiel Verbist, Stichter van Scheut.

Het stoffelijk overschot van Theofiel Verbist werd in 1931 overgebracht naar België en in 1932 bijgezet in de crypte, in een Chinese sarcofaag. De crypte bevindt zich onder de kapel van het Missiehuis van Scheut in Brussel.

Op 12 juni 2023 is het 200 jaar geleden dat Theofiel Verbist in Antwerpen werd geboren. De feestperiode begint op 28 november 2022 en eindigt op 28 november 2023.

Bron: Scheutnieuws. Januari – Maart 2022.

Mr. Théophile Verbist, d'Anvers, Pro-vicaire de Mongolie.

Walk of the Town Nijmegen

Walk of the town (Nijmegen) Informatiebord Bisschop Hamerstraat

Bisschop Hamermonument. Foto informatiebord Walk of the Town (Nijmegen). Bisschop Hamerstraat.  

Walk of the town (Nijmegen). Plattegrond informatiebord Bisschop Hamerstraat

Walk of the Town (Nijmegen). Informatiebord Bisschop Hamerstraat. 

Door de binnenstad van Nijmegen is een lange groene lijn getrokken: de 'Walk of the Town'. Volg de lijn en wandel door het centrum van de stad. In de Bisschop Hamerstraat staat het informatiebord waarop in drie talen een kort verhaal wordt verteld over Ferdinand Hubertus Hamer.

Missietijdschriften Scheut digitaal

Missiën in China en Congo. Fragment omslag.

Het Documentatie- en onderzoekscentrum voor religie, cultuur en samenleving (KADOC-KU Leuven) heeft het historisch archief van de Scheutisten - Generalaat in bewaarneming. In dit archief zijn de Missietijdschriften van Scheut te vinden. Deze collectie is gedigitaliseerd. 

Alfons Bermyn (1853-1915) bericht de familie van Bisschop Hamer over zijn marteldood. De brief is opgenomen in het tijdschrift Missiën in China en Congo, dertiende jaargang, nr. 11 (december 1901), blz. 243 t/m 248. 


 Aantekeningen Ferdinand Hamer uitgetypt

Notice sur l’origine, l’érection, et les progrès spirituels et temporels du Vicariat Apostolique du Kansou, Koukounoor, et Tartarie occidentale à continuer pour les archives du Vicariat. Leangtchou 1881. 

Ferdinand Hamer was de eerste bisschop in de regio Kansou, Koukounoor en I-ly, in het verre westen van China. Hij werkte er in de periode 1878-1889 en maakte aantekeningen, in het Frans en in het Latijn, in een notitieboek. Het handschrift telt 214 bladzijden.

Na het vertrek van bisschop Hamer ging pater Kamiel Coppieters, vanaf bladzijde 191, verder met het maken van notities.

Het notitieboek wordt bewaard in het KADOC, het Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving, van de KU Leuven. 

Lezers die een digitale kopie wensen van het originele document dienen hiervoor contact op te nemen met KADOC-KU Leuven.

De transcriptie is een zo getrouw mogelijke weergave van de geschreven tekst (het oorspronkelijke handschrift) in een getypte tekst; schrijfletters zijn omgezet in drukletters. De transcriptie is dan ook geen vertaling. De tekst, in het Frans en in het Latijn, is niet vertaald in het Nederlands. 

De transcriptie is in 2020 gemaakt door Frans van Agthoven, Piet van den Akker en Frans Hamer. Jean Li-Chiang, art officer van het Ferdinand Verbist Instituut in Leuven, heeft geholpen bij het maken van transcripties van enkele plaatsnamen. 


Olympische Winterspelen 2022 in Chongli (Siwantze, Hsi-Wan-Tzu)

Siwantze is de oudste christenheid van Mongolië...

De eerste groep missionarissen van Scheut, waaronder Ferdinand Hamer, bereikte missiepost Siwantze (Hsi-Wan-Tzu), het huidige Chongli op zes december 1865. Vanuit Siwantze begonnen zij hun werkzaamheden in China.

Bisschoppelijke residentie te Si wan tze (1912).

Siwantze (‘Bocht van het Westen’) ligt in de vallei van de Klaar Water Rivier. Van december tot februari daalt de temperatuur tot 25 à 35 graden onder nul.

Dorpje in de bergen

Missiën van Scheut : China. Dorpje in de bergen van Siwantze.

De Olympische Winterspelen 2022 werden in verschillende zones in China georganiseerd. Zhangjiakou (oude naam: Kalgan) is een van deze zones: hierin ligt het district Chongli waar de meeste skiwedstrijden plaatsvonden, in de periode 4-20 februari 2022.

Xiwanzi (Siwantze) is de hoofdplaats van het district Chongli. 

Het boerendorp Xiwanzi telde in 1865 nog geen tweeduizend inwoners, bijna allemaal katholiek. Xiwanzi is uitgegroeid tot een stad van 60.000 mensen. De katholieke gemeenschap vormt er nu een kleine minderheid. 

Missions de Scheut : Chine. Cathédrale de Siwantze. 

De kathedraal werd in 1946 verwoest. 

Xiwanzi 2012. De katholieke gemeenschap bouwt een nieuwe kathedraal. 

De bouw is voltooid. De nieuwe kathedraal is in gebruik genomen.

Eeuwfeest Bisschop Hamerhuis in 2023

Het Bisschop Hamerhuis (1923) in Nijmegen is gebouwd als missiehuis van de Scheutisten. 

Anno Domini 1923. Sluitsteen boven de hoofdingang. Splendor Crucis Draconis Mors (de Glans van het Kruis is de Dood van de Draak).